Özdemir Hukuk Bürosu

Deneyimli Kadro, Hızlı Çözüm

Özdemir Hukuk Bürosu, 2004 yılında Avukat Aykut Özdemir tarafından Ankara ilinde kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası ticaretin tüm konularında ve projelerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti veren Özdemir Hukuk Bürosu aynı zamanda hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerinin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcı ve çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Özdemir Hukuk Bürosu, Türkiye’de faaliyet göstermekte olup, Kanada ile Almanya’da bulunan çözüm ortakları ile bu bölgelerde de çalışmaktadır.

1981 yılında Almanya’da dünyaya gelen Avukat Aykut Özdemir, 1998 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olmuştur. 2002-2003 yılları arasında, Ankara Barosu ile eş zamanlı olarak uluslararası bir hukuk bürosunda avukatlık stajını tamamlamıştır. Aynı dönem içerisinde Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde “Ticaret Hukuku ve Tahkim Sözleşmeleri Eğitimi” alan Av. Aykut Özdemir, bu dönemde İngilizce eğitimine devam etmiş, Ankara Barosu’nun çeşitli kurullarında görev almıştır. 2004 yılında Toronto/Kanada’da bulunan International Language Academy Of Canada adlı okulda bir yıl süren İngilizce dil eğitiminin ardından TOEFL derecesi ile yurda dönen Özdemir, askerlik hizmetini tamamlamış ve Özdemir Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Daha sonra Almanca ve İspanyolca üzerinde yoğunlaşmış, İngilizce dilinde “Yeminli Tercüman” sıfatını almıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde “Hukuk İngilizcesi” eğitimi almış, yine bu dönemde Rekabet Hukuku ile ilgili olarak büyük çoğunluğu İngilizce olan çalışmalar yapmıştır.

2008 yılı içerisinde ise Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Ceza Muhakemeleri Hukuku Eğitimi” ile “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulamalı Eğitimini” tamamlayan Avukat Aykut Özdemir, 2009 yılında da “Avrupa Birliği Hukuku” , “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İşleyişi” gibi konularda eğitim almıştır. 2009 yılı içerisinde Türk Patent Enstitüsü tarafından açılan marka ve patent vekillikleri sınavlarını kazanan Özdemir, “Marka ve Patent Vekili” unvanını almıştır. 2010 yılında Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Adli Yardım Seminerine” katılmış ve yine aynı yıl tamamladığı “Arabuluculuk Eğitimleri” ile ceza hukuku alanında “Uzlaştırmacı” sıfatını almıştır. 2011 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen “Arabuluculuk Eğitimi” , “Uluslararası Düzeyde Patent Koruması” , “Patent Hakları Üzerine WIPO Semineri” , “Marka ve Patent ile ilgili Avrupa Birliği Uygulamaları Eğitimi” , “Türk Hukuku ve Avrupa Hukukunda Patentlenebilirlik Koşulları” , “Bilgisayar Buluşlarının Patentlenebilirliği” , “Ad ve Alametler Üzerinde Fikri Haklar” , “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamaları” ve “Avrupa Patenti Prosedürleri” eğitimlerine katılan Özdemir, yine bu süreçte Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen “Uygulamalı Rekabet Hukuku Eğitimini” de tamamlamıştır. 2015 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” eğitimini alan Aykut Özdemir, Adalet Bakanlığı tarafından 2016 yılında yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olarak “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu” unvanını almıştır. Ayrıca 2020 yılında İş Hukuku’nda Arabuluculuk Uzmanlık eğitimi ile 2021 yılında Ticaret Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Avukat Aykut Özdemir, 2012-2013 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Bilişim Hukuku” alanında yüksek lisans eğitimi almış ve mezun olmuştur. Aynı zamanda 2012 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne ve 2015 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler anabilim dalında doktorasına bir süre devam etmiştir. Aykut Özdemir, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, kişisel verilerin korunması, fikri ve sınaî haklar hukuku başta olmak üzere diğer konularda da müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta ve marka tescil işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Özdemir Hukuk Bürosu

© Tüm Hakları Özdemir Hukuk Bürosu’na aittir.

Ağustos 2022

şeffafLIK VE GÜVENİLİRLİK

Mesleki faaliyetlerimizi sürdürürken siz değerli müvekkillerimizi güncel gelişmelerden haberdar ediyor, işbirliği içerisinde hareket ediyoruz.

uluslararası destek

Profesyonel İngilizce bilgisi ve uluslararası işbirliklerimiz sayesinde Türkiye’de bulunan yabancılar ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere hukuki destek sağlıyoruz.

danışmanlık

Önleyici ve onarıcı hukuk prensipleri doğrultusunda hukuki ihtilaf doğmadan evvel ve devam eden süreçte hukuki destek sağlıyor, mevcut riskleri öngörerek tecrübemiz ve uzman kadromuz sayesinde başarıya ulaşıyoruz.